Disclaimer

AZ Nikolaas hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. We vragen uw persoonlijke gegevens om een vlotte registratie tijdens uw bezoek aan de nieuwe campus in Beveren tijdens het Weekend van de Zorg te garanderen. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Door te registreren voor een bezoek aan de nieuwe campus in Beveren verleent u ons toestemming tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om een e-mailbevestiging van uw inschrijving te verstrekken en u verder op de hoogte te houden van alle informatie rond het Weekend van de Zorg.
De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.

Indien u wijzigingen wenst door te geven betreffende uw persoonlijke gegevens dan wel de hoger vermelde toestemmingen te wijzigen dan kan u zich wenden tot communicatie@aznikolaas.be.