Over COVID-19

We worden overspoeld door informatie over COVID-19. Nieuwswebsites, sociale media, kranten, … staan vol met allerlei feiten, maar ook fabels over het virus. Foutieve en ongenuanceerde informatie kan echter aanleiding geven tot onnodige angst of ongerustheid. Het is daarom van essentieel belang om over wetenschappelijk gefundeerde en objectieve informatie te beschikken. 

De uitbraak startte in Wuhan bij patiënten met longontsteking van onbekende oorzaak. Ze hadden de voedselmarkt van de stad (met vis, levende dieren, …) bezocht. Deze markt werd gesloten op 1 januari 2020. Bij onderzoek bleek dat de eerste cluster 41 personen telde, die symptomen ontwikkelden tussen 8 december en 2 januari.

Pathogeen

Whole genome sequencing resultaten wijzen op een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) als de causale pathogeen. Coronavirussen zijn omkapselde RNA-virussen. SARS-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om cellen binnen te dringen.

Besmettingswijze

De transmissie verloopt hoofdzakelijk door druppeltjes van mens naar mens. Infectieuze druppeltjes worden overgedragen bv. bij hoesten of niezen en door contact met deze druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).

Symptomen

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee. De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.
80% van de besmettingen verloopt mild. Sommige personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.

Risicoinschatting

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.
Bijzondere aandacht ging uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

Diagnostiek

Het virus kan opgespoord worden in een wisser van de neus/keelholte. De test kan uitgevoerd worden in verschillende laboratoria. Omdat er evenwel een wereldwijd tekort is aan de chemische stoffen die nodig zijn voor deze test, wordt niet iedereen getest. Wie wél getest moet worden, vindt u terug via de website van Sciensano.

(bron: Sciensano)​

 

De laatste informatie vind je steeds op de website van Sciensano en de federale overheid.

 

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten.