Omgaan met angst

COVID-19 heeft me besmet met angst… is dat normaal?

Ja! Daarover hoef je je alvast geen zorgen te maken. Angst, zoals we dat nu binnen ons werken ervaren, is in de eerste plaats een normale menselijke reactie op een dreigend gevaar.

We spreken in deze Corona-situatie van “reactieve angst”

Dit uit zich in gevoelens van beklemming en vrees. Deze gevoelens zijn een reactie op dreigend onheil of gevaar, dat ons zou kunnen treffen. Het gevaar vandaag is “besmetting”.

Hoe uit deze angst zich dan?

Enerzijds zijn er normale fysische reacties, zoals spanning, zweten, vermoeidheid, hartkloppingen, duizeligheid, diarree, slikproblemen, rillingen, enzovoort. Anderzijds speelt er ook vanalles in je hoofd, dat zijn de cognitieve reacties. Je wordt bijvoorbeeld, bang, zenuwachtig, gespannen, bezorgd, enzovoort.

Wat doe ik ermee?

Deze reacties zijn normaal, eigenlijk zelfs heel menselijk. Herken en erken je reacties daarom. Aanvaard ze en laat ze er zijn.
 

Angst als positieve prikkel

Je hebt het misschien zelf al opgemerkt, door de angst voor besmetting gaan we er net voor zorgen dat we extra alert zijn om het risico zo klein mogelijk te maken. De angst is de prikkel om op de gepaste manier te handelen.

Hoe we omgaan met onze collega’s, patiënten, familie, vrienden, elke inspanning die we persoonlijk of in team doen, is gedrag om onze angst te reduceren. Dat geldt ook voor de maatregelen die door de overheid genomen worden en de Covid-19 richtlijnen in het ziekenhuis.

 

Angst is voor iedereen anders

Angst kan een positieve prikkel zijn. Helaas gebeurt het ook dat de angst zo groot wordt dat je niet meer goed kan functioneren. Ook dat is normaal. En verschillend van persoon tot persoon.
Wanneer de angst niet meer in verhouding staat tot de ernst van het gevaar spreken we van een angststoornis. Dit is voor de meesten onder ons niet aan de orde. Al neemt het niet weg dat onze angstbeleving in het verloop van deze crisis er soms wel bij kan aanleunen.

In paniek?

Angst geeft onzekerheid. Onzekerheid geeft het gevoel geen controle te hebben. Het gevoel geen controle te hebben geeft wederom angst. En zo komen we in een vicieuze cirkel.
Dat kan aan de oorsprong staan van paniek, of een paniekaanval.
Bekijk paniek als een begrensde periode van intense angst of een intens gevoel van onbehagen. Ook dit is menselijk. Aanvaard het gevoel en laat het er zijn. Weet dat het gevoel van voorbijgaande aard is.

Laten we met z’n allen geen angst voor de angst hebben. Laten we de angst inzetten als motor om op de gepaste manier te handelen. Dan benutten we haar omgekeerd evenredig in al haar positieve kracht. 

Heb je vragen over angst? Praat erover!

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten.