Verblijfsafdeling Geriatrie

Verblijfsafdeling Geriatrie
Verblijfsafdeling Geriatrie

Het nieuwe ziekenhuis biedt onderdak aan twee geriatrische verblijfsafdelingen van elk 24 bedden. Daarnaast is er ruimte voorzien voor een dagziekenhuis geriatrie en wordt een aangepaste leef- en eetruimte gecreëerd op maat van de geriatrische patiënt.

Een multidisciplinair team staat elke dag paraat. Naast de noodzakelijke medische interventies en dagelijkse zorg op maat van de patiënt, worden activiteiten gepland om de mobiliteit en de sociale contacten te stimuleren.

Wekelijks wordt een multidisciplinair overleg ingepland waarbij alle aspecten van de zorg besproken en zo nodig bijgestuurd worden. Door gericht samen te werken wordt er naar gestreefd om de zelfredzaamheid van de oudere zorgvrager te verbeteren of te behouden.

Top zorg, met een warm hart, door een gemotiveerd team, in een inspirerende omgeving.

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten.