SP Locomotorische revalidatie

SP Locomotorische revalidatie
Patiëntenkamer op de afdeling SP Locomotorische revalidatie

Het ziekenhuis in Beveren voorziet twee verblijfsafdelingen SP Locomotorische revalidatie, met elk 23 bedden. Hier verblijven patiënten met een locomotorische of neurologische aandoening die, na de acute fase van hun opname, behoefte hebben aan multidisciplinaire revalidatie.

We beschikken over een multidisciplinair team bestaande uit revalidatieartsen, een specialist inwendige ziekten, kinesisten, ergotherapeuten, een logopediste, een psychologe, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek medewerkers en vrijwilligers.

Verder kunnen we ook een beroep doen op orthopedische verstrekkers en een diëtiste. Er wordt nauw samengewerkt met de andere diensten binnen het AZ Nikolaas, met in het bijzonder het diabetesteam.

Tijdens het revalidatieproces wordt er gewerkt aan een zo maximaal mogelijk herstel van de verstoorde lichamelijke en/of cognitieve functies. Elke patiënt krijgt individuele therapie op maat vanuit een holistische benadering. De doelstelling om patiënten voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de thuissituatie.

Locomotorische revalidatie kan nodig zijn na een orthopedische ingreep of na een ongeval met letsels ter hoogte van de schouder, heup, knie of rug. ook bij amputaties kan multidisciplinaire revalidatie zinvol zijn.

Voor neurologische revalidatie komen die patiënten in aanmerking die hulpbehoevend geworden zijn na beschadiging van de hersenen of zenuwbanen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een beroerte, een hersentrauma of een tumor, alsook door MS en de ziekte van Parkinson.

Soms kunnen patiënten na een zware ingreep of ernstige ziekte ook in aanmerking komen voor revalidatie. Na de hospitalisatiefase kan de revalidatie indien wenselijk ook ambulant verder gezet worden in het revalidatiecentrum.

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten.