Verpleegafdelingen

Het nieuwe ziekenhuis zal onderdak bieden aan twee geriatrische verblijfsafdelingen van elk 24 bedden. Daarnaast is er ruimte voorzien voor een geriatrisch dagziekenhuis en wordt een aangepaste leef- en eetruimte gecreëerd op maat van de geriatrische patiënt.

De afdelingen SP Locomotorische revalidatie zullen elk over 23 bedden kunnen beschikken. Hier komen patiënten terecht die na een zwaar ongeval of operatie langer dienen te herstellen. Na ontslag uit het ziekenhuis kan de revalidatie ambulant verder gezet worden in het revalidatiecentrum. Aangepaste infrastructuur en professionals zorgen voor een optimaal klimaat voor deze specifieke doelgroep.

De Palliatieve eenheid, ondergebracht in een apart paviljoen in de tuin, blijft behouden en zal verbonden worden met het nieuwe ziekenhuis.